Νέα

Με 5 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Στυλίδας την Δευτέρα (29/01)

today28/01/2024 13

Φόντο
share close

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση στις 29/1/2024

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 1237/94548/06-11-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα λάβει χώρα την 29η Ιανουαρίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 06:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 2 : Γνωμοδότηση αναφορικά με την κατασκευή και λειτουργία έργου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 369,99505 MWp στη θέση “ΔΡΙΣΤΕΛΛΟ”

Θέμα 3 : Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Στυλίδας-Υπάτης

Θέμα 4 : Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

Θέμα 5 : Έκδοση Ψηφίσματος Στήριξης της Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ (ΟΣΟΚΕΘΕΑ) για την απόσυρση σχεδίου νόμου για την απεξάρτηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Written by: Lamiapolis

Rate it

Σχόλια σε άρθρα (0)

Αφήστε ένα σχόλιο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


0%