Νέα

Νίκος Πάπουτσας: Θεσμική εκτροπή από την Δημοτική Αρχή Λαμιέων

today02/12/2022 47

Φόντο
share close

Κατά την χθεσινή  18η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την έγκριση του ισολογισμού του έτους 2021 του Δήμου μας , η Δημοτική Αρχή υπέπεσε  κατά την άποψή μου σε μέγιστο νομικό και πολιτικό σφάλμα . 

Λόγω του γεγονότος ότι δεν   εξασφάλισε την πλειοψηφία που απαιτείτο για την έγκριση του ισολογισμού, γεγονός που θα οδηγούσε στην βέβαιη καταψήφισή του,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ισχυρίσθηκε, ότι αυτός (ισολογισμός ),  εγκρίνεται κατά πλειοψηφία  βάσει ειδικών διατάξεων Νόμου  και έλυσε την συνεδρίαση .

Συγκεκριμένα επικαλέστηκε την διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 163 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και δήλωσε επί λέξει :

Βάσει του άρθρου 163 παρ. 5 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  που αφορά στον Απολογισμό και τον Ισολογισμό , η υποβολή   του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων   στο ελεγκτικό Συνέδριο  αλλά κι η έγκριση της ειδικής εγκριτικής πράξης  είναι εκ του Νόμου υποχρεωτική  για το Δήμο και  δεν εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεπώς δεν χωρεί αποχή του Συμβουλίου  από την έγκριση της εγκριτικής πράξης  ή η γενική και αόριστη  καταψήφιση των υπό συζήτηση  καταστάσεων εάν δεν διαπιστώνεται λόγος διόρθωσής τους κατά τα προαναφερόμενα . Συνεπώς  εγκρίνεται κατά πλειοψηφία  βάσει ειδικών διατάξεων νόμου και λύνεται η συνεδρίαση . 

Όμως  από την ρητή διατύπωση του νομοθέτη στο άρθρο 163 του Ν.3463/2006 (αλλά και αυτή του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν.3852/2010) δεν συνάγεται ότι τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων  είναι υποχρεωμένα να εγκρίνουν τον  απολογισμό και τον ισολογισμό (δέσμια αρμοδιότητα). Εάν ο νομοθέτης ήθελε αυτό, θα το  διατύπωνε ρητά και δεν θα άφηνε αυτό στην ερμηνευτική ικανότητα υπαλλήλου, που το ενδιαφέρον της  ερμηνείας του εξαντλείται, στο εάν δύναται να καταστούν υπόλογοι πειθαρχικά  ή όχι οι εγκρίνοντες τον απολογισμό δημοτικοί σύμβουλοι.

Ακόμα και στην περίπτωση της έγκρισης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ο νομοθέτης δεν επέλεξε τη θέσπιση διάταξης υποχρεωτικής έγκρισής του  (δέσμια αρμοδιότητα), ακριβώς γιατί κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την ελευθερία κατά συνείδησης ψήφου των εκλεγμένων οργάνων. Αντίθετα επέλεξε την απαράδεκτη για εμένα λύση της εξομοίωσης της αρνητικής ψήφου με “απουσία ψήφου”.

Η αλλαγή αυτή στον τρόπο ψήφισης του προϋπολογισμού δεν επεκτάθηκε και στον τρόπο ψήφισης του ισολογισμού ή απολογισμού, προφανώς γιατί στον ισολογισμό – απολογισμό δεν εγείρονται ανάλογα ζητήματα με αυτά του προϋπολογισμού.

Σε αυτή τη βάση, κατά τη συμμετοχή στο δημοτικό συμβούλιο και στις επιτροπές του, οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν την υποχρέωση να εκφράζουν τη γνώμη τους και το δικαίωμα να ψηφίζουν κατά συνείδηση και με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών και κατοίκων του δήμου .

Οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής κατά την 18η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου περιόρισαν   παράνομα και αδικαιολόγητα τις ως άνω πολιτικές ελευθερίες και τα κατοχυρωμένα συνταγματικά δικαιώματα των δημοτικών συμβούλων του Δήμου Λαμιέων  και για αυτό είναι  απόλυτα καταδικαστέες  και παράνομες.

Written by: Lamiapolis

Rate it

Σχόλια σε άρθρα (0)

Αφήστε ένα σχόλιο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


0%