Νέα

Αχιλλέας Τζουβάρας: Προτεραιότητά μας στην 5ετία η μελέτη τρωτότητας του δήμου Λαμιέων / Τι είναι και τι περιλαμβάνει (video)

today10/01/2024 100

Φόντο
share close

Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους προέδρους των χωριών που δέχονται χιονοπτώσεις στον διευρυμένο δήμο Λαμιέων για κάθε ενδεχόμενο τονίζει ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αχιλλέας Τζουβάρας. Όλος ο στόλος είναι έτοιμος να παρέμβει επισημαίνει.

Αναλύοντας τα σχέδια του με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει σημείωσε πως θα στηριχθεί στους 4 κανόνες που διέπουν την πολιτική προστασία. Πρόληψη , ετοιμότητα , αντιμετώπιση και αποκατάσταση.

https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2022/05/logolamianowsiteneo111.png

Παράλληλα θα ζητήσει μελέτη τρωτότητας του δήμου η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή σε όλες τις φυσικές καταστροφές από πυρκαγιές μέχρι χιονοπτώσεις.

Αναλύοντας τα σχέδια του με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει σημείωσε πως θα στηριχθεί στους 4 κανόνες που διέπουν την πολιτική προστασία. Πρόληψη , ετοιμότητα , αντιμετώπιση και αποκατάσταση.

https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2022/05/logolamianowsiteneo111.png

Παράλληλα θα ζητήσει μελέτη τρωτότητας του δήμου η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή σε όλες τις φυσικές καταστροφές από πυρκαγιές μέχρι χιονοπτώσεις.

Όλα αυτά τα σημεία θα εντοπιστούν θα γραφτούν οι συντεταγμένες και θα δράσουμε ανα προτεραιότητα. Χρειάζεται μια μελέτη τρωτότητας του ευρύτερου δήμου Λαμιέων. Ώστε να κάνουν τις επεμβάσεις που χρειάζονται. Η μελέτη αυτή εκπονείται από πανεπιστήμια και εταιρείες”.

https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2022/05/logolamianowsiteneo111.png

Τι είναι η μελέτη τρωτότητας

Η εκπόνηση κάθε Σχεδίου Ασφάλειας οιασδήποτε εγκατάστασης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη Μελέτη Τρωτότητας αυτής, η οποία έχει κυρίαρχο ρόλο στο πεδίο της πρόληψης και αποτροπής απειλών για την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Η έννοια λοιπόν της τρωτότητας μπορεί να ερμηνευτεί και ως ο δείκτης ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των «αδύναμων» σημείων μιας εγκατάστασης (μονάδα παραγωγής ενέργειας, δίκτυο Υ/Π κ.λπ.) σε σχέση με τη δυνατότητά της να λειτουργήσει αποτελεσματικά όταν αντιμετωπίζει οποιασδήποτε μορφής κίνδυνο.

Οι σύγχρονές επιστημονικές, διαχειριστικές αλλά και νομοθετικές πρακτικές επιβάλλουν την αποτίμηση της τρωτότητας σαν μια σημαντική προσέγγιση για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.
Η τρωτότητα εκφράζει το βαθμό απωλειών-βλαβών ενός στοιχείου που εκτίθεται σε κίνδυνο, ο οποίος προκύπτει για ένα δεδομένο επίπεδο απειλής. Συνήθως εκφράζεται με μαθηματικές καμπύλες τρωτότητας.

https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2022/05/logolamianowsiteneo111.png

Οι καμπύλες αυτές δίνουν την πιθανότητα το υπό εξέταση στοιχείο να βρίσκεται ή να έχει υπερβεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο βλάβης, κάτω από την επίδραση μιας συγκεκριμένης απειλής. Οι καμπύλες αυτές δίνουν μία σαφή απεικόνιση της σχέσης απειλής-κινδύνου και βλάβης. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τη μελέτη τρωτότητας, ως την αναγνώριση κινδύνων ή απειλών, σε συνάρτηση με τις πιθανότητες εκδήλωσής τους υπό συγκεκριμένες συνθήκες που «εντοπίζονται» σε συγκεκριμένα σημεία ή περιοχές της εγκατάστασης και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν.

Τι περιλαμβάνει

Βασικό ρόλο στη μελέτη τρωτότητας έχει η αυτοψία της ίδιας της εγκατάστασης, όσο και της περιοχής που εκτείνεται μέχρι τη ζώνη περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης, ώστε να
προχωρήσουμε στην «απογραφή πληροφοριών» που θα αξιοποιήσουμε στη μέθοδο την οποία θα ακολουθήσουμε για την εκπόνηση της μελέτης.
Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνουμε υπόψη τα εξής – προκειμένου να προβούμε στην ανάλυση των ευπαθών σημείων της εγκατάστασης κατά τη μελέτη τρωτότητας:

. Τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν αυτή καθ’ αυτή την Εγκατάσταση, καθώς και την πέριξ αυτής περιοχή (πληροφοριακά στοιχεία – δεδομένα).
. Τη χωροθέτηση της Εγκατάστασης (τοπογραφικά – γεωγραφικά – οικονομοτεχνικά).
. Την πλήρη και σαφή περιγραφή της (δομή – αποστολή).
. Τα σχέδια κατασκευής της Εγκατάστασης (αρχιτεκτονικά – μηχανολογικά – ηλεκτρολογικά – ηλεκτρονικά – τεχνικών υποδομών πάσης φύσεως – επιμέρους λειτουργιών).
. Την αναγνώριση, τον εντοπισμό και την καταγραφή των σημείων ή περιοχών της Εγκατάστασης, τα οποία εμφανίζουν αδυναμίες σε σχέση με την προστασία ή την ασφάλειά της.
. Τους αναγνωρισθέντες κινδύνους, τη διαβάθμιση των απειλών, τα πιθανά σενάρια εκδήλωσης, καθώς και τις επιπτώσεις ή τις συνέπειες που θα έχουν.
. Τις προτάσεις αντίδρασης για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη των απειλών που έχουν ήδη καταγραφεί.
. Τον προσδιορισμό ζωνών Εγκατάστασης, αναφορικά με τη θέση της στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Λεπτομερή περιγραφή των ζωνών αυτών, καθώς και αναγνώριση κινδύνων ή απειλών ανά ζώνη.
. Τον προσδιορισμό των επιμέρους τομέων της Εγκατάστασης, καθώς και αναγνώριση κινδύνων – απειλών ανά τομέα.
. Τον προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων ανά ζώνη: Εντοπίζονται και καταγράφονται τα σημεία που βρίσκονται σε υπερκείμενη θέση, από τα οποία εύκολα είναι δυνατή η προσβολή της Εγκατάστασης.

Οι ζώνες της Εγκατάστασης (Διάγραμμα 1)που δημιουργούνται για τον καλύτερο εντοπισμό – καταγραφή και ανάλυση των ευπαθών σημείων αυτής κατά τη μελέτη τρωτότητας, είναι:
. Ζώνη Περιβάλλοντος Χώρου Εγκατάστασης (αστική, ημιαστική, αγροτική περιοχή).
. Ζώνη Εγγύς Περιοχής Εγκατάστασης (αστική, ημιαστική, αγροτική περιοχή).
. Ζώνη πρόσβασης εγκατάστασης (πύλες πρόσβασης – κοινόχρηστοι χώροι – χώροι στάθμευσης).
. Ζώνη λειτουργικών υποδομών εγκατάστασης (λειτουργικές υποδομές, υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, γεννήτριες, δίκτυα κ.λπ.).
. Κτιριακοί χώροι της εγκατάστασης (κυρίως χώροι της εγκατάστασης – χώροι παραμονής κοινού-εργαζομένων κ.λπ.).

Είναι κατανοητό βέβαια ότι οι εκτιμήσεις τρωτότητας αναμφίβολα περιέχουν τους παράγοντες της αβεβαιότητας και του τυχαίου, που πηγάζουν από τον προσδιορισμό του κινδύνου αλλά και από αυτή καθ΄ αυτή την αντίδρασή μας για την εξασφάλιση του απειλούμενου στοιχείου στο συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου.

Written by: Lamiapolis

Rate it

Σχόλια σε άρθρα (0)

Αφήστε ένα σχόλιο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


0%