ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1 Result / Σελίδα 1 από 1

Φόντο
Κατασχετήρια για οφειλές άνω των 50 ευρώ πλέον από τους δήμους!

Νέα

Κατασχετήρια για οφειλές άνω των 50 ευρώ πλέον από τους δήμους!

Νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο επιβάλλει στους Δήμους να προβούν σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης βεβαιωθέντων εσόδων για οφειλές άνω των 50 ευρώ, εφαρμόζουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό νόμο, οι δήμοι εξασφαλίζουν την είσπραξη των βεβαιωθέντων εσόδων εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών, που αρχίζει από τη λήξη του έτους της ταμειακής τους βεβαίωσης. Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί η είσπραξη των εσόδων για οφειλές άνω των […]

today09/11/2023 47

0%