ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

1 Result / Σελίδα 1 από 1

Φόντο
Σεμινάριο με θέμα: “Σεξουαλική Εκπαίδευση για γονείς” το Σάββατο 22 Απριλίου 2023

Νέα

Σεμινάριο με θέμα: “Σεξουαλική Εκπαίδευση για γονείς” το Σάββατο 22 Απριλίου 2023

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, «σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ορίζεται ως η μάθηση σε σχέση με τις γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, διαδραστικές και σωματικές πτυχές της σεξουαλικότητας. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ξεκινά νωρίς κατά την παιδική ηλικία και συνεχίζεται στην εφηβική και ενήλικη ζωή. Για τα παιδιά και τους νέους, έχει στόχο την υποστήριξη και προστασία της σεξουαλικής τους ανάπτυξης. Σταδιακά ενισχύει και ενδυναμώνει τα παιδιά και τους νέους με πληροφορίες, δεξιότητες και […]

today07/04/2023 51

0%