ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

1 Result / Σελίδα 1 από 1

Φόντο
Η μισθοδοσία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων

Νέα

Η μισθοδοσία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων

Τις αποδοχές των αιρετών των δήμων, όπως αυτές διαμορφώνονται βάσει Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, ο «Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης», που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον «Οδηγό» το ύψος της αντιμισθίας των δημάρχων καθορίζεται με την υπ’ αριθ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 72865/10.12.2018 (Β’ 5726) όμοια απόφαση. Με τις προαναφερθείσες αποφάσεις, εκτός […]

today21/10/2023 192

0%