ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

1 Result / Σελίδα 1 από 1

Φόντο
Χρηματοδότηση έργου ανάδειξης Μακεδονικού τάφου Περιβολιού Σπερχειάδας Φθιώτιδας

Νέα

Χρηματοδότηση έργου ανάδειξης Μακεδονικού τάφου Περιβολιού Σπερχειάδας Φθιώτιδας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων». Δικαιούχος του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 60.000 […]

today13/02/2023 27

0%