ΚΕΔΙΒΙΜ

1 Result / Σελίδα 1 από 1

Φόντο
Όλο και περισσότερες υπηρεσίες στο GOV.GR: Διαθέσιμο ακόμη και το πτυχίο σας!

Νέα

Όλο και περισσότερες υπηρεσίες στο GOV.GR: Διαθέσιμο ακόμη και το πτυχίο σας!

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Επικρατείας, με την οποία προβλέπεται ότι η έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή τίτλων σπουδών, που έχουν χορηγηθεί από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), ή αποσπασμάτων αυτών και κάθε είδους πιστοποιητικά και βεβαιώσεις των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των ΑΕΙ ή αποσπάσματα αυτών, θα μπορούν να εκδίδονται και να χορηγούνται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της […]

today22/12/2022 31

0%