ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

1 Result / Σελίδα 1 από 1

Φόντο
Έγκριση χρηματοδότησης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για το έργο «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 16 οικισμών Δ΄ Λεκάνης Σπερχειού» προϋπολογισμού 14.085.00000€ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Νέα

Έγκριση χρηματοδότησης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για το έργο «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 16 οικισμών Δ΄ Λεκάνης Σπερχειού» προϋπολογισμού 14.085.000,00€ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/41432/339/18-04-2023) εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του εξαιρετικά σημαντικού για την περιοχή μας έργου, της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.:  «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Δ’ (κάτω των 2.000 κατοίκων) Λεκάνης Σπερχειού», προϋπολογισμού 14.085.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο αφορά επτά χιλιάδες (7.000) συμπολίτες μας που διαβιούν σε δεκαέξι (16) οικισμούς Δ’ προτεραιότητας, οι οποίοι δεν διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων και αποχετεύονται είτε σε απορροφητικούς βόθρους […]

today19/04/2023 14

0%