ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

2 Αποτελέσματα / Σελίδα 1 από 1

Φόντο
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Χρηματοδότηση 641.419,52 € για την ωρίμανση έργων Πολιτισμού

Νέα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Χρηματοδότηση 641.419,52 € για την ωρίμανση έργων Πολιτισμού

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε τις ακόλουθες αποφάσεις ένταξης πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»: Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 641.419,52 ευρώ. Μετά την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Εντάσσουμε σήμερα επτά ακόμη έργα […]

today14/03/2023 12

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για την ωρίμανση έργων πολιτισμού στην πόλη των Θηβών

Νέα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για την ωρίμανση έργων πολιτισμού στην πόλη των Θηβών

Με αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός εντάσσονται οι ακόλουθες πράξεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΔΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 75.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να εκπονηθούν μελέτες αποκατάστασης, ανάδειξης και ενοποίησης των δύο ανεσκαμμένων οικοπέδων που αποτελούν το μυκηναϊκό ανάκτορο της Θήβας, γνωστό ως «Καδμείο», […]

today09/03/2023 14

0%