ΕΠΙΧΕΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

1 Result / Σελίδα 1 από 1

Φόντο

Νέα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Επιχορηγήσεις ύψους 6.014.692,88 € για την υλοποίηση 19 επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 12.392.401,74 €

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την ένταξη 19 επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης: «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022. Τα επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 12.392.401,74 ευρώ κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατόπιν σχετικής προκήρυξης. Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα: Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 5.588.516,61 ευρώ. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης (με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής) ανέρχεται σε 426.176,27 ευρώ. Επισημαίνεται ότι αρχικώς είχαν ενταχθεί μόλις […]

today09/05/2024 13

0%