ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

2 Αποτελέσματα / Σελίδα 1 από 1

Φόντο
Ελεγκτικό συνέδριο: Πάρτι απευθείας αναθέσεων στους δήμους!

Νέα

Ελεγκτικό συνέδριο: Πάρτι απευθείας αναθέσεων στους δήμους!

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τους ΟΤΑ προκύπτουν σε έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που φέρνει στην επιφάνεια ατέλειωτο «πάρτι» δισεκατομμυρίων με απευθείας αναθέσεις! Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, ελέγχθηκαν ως “δείγμα” 31 ΟΤΑ α΄ βαθμού, 4 ΟΤΑ β΄ βαθμού, 2 νομικά πρόσωπα αυτών και 9 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ζητήθηκαν αρχικά στοιχεία για το σύνολο των συμβάσεών τους, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό οι ελεγχόμενοι φορείς προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης […]

today09/11/2023 58

Έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της διαδικασίας και του σχεδίου της σύμβασης του έργου “Αξιοποίηση της περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας”

Νέα

Έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της διαδικασίας και του σχεδίου της σύμβασης του έργου “Αξιοποίηση της περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας”

Εκδόθηκε στις 31/03/2023, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της χώρας, η έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας και του σχεδίου της σύμβασης  του έργου «Αξιοποίηση της περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης», προϋπολογιζόμενης δαπάνης με ΦΠΑ ποσού 47.881.919 ευρώ, «ανοίγοντας» το δρόμο για την έναρξη εργασιών κατασκευής του. Πιο συγκεκριμένα με την υπ.αριθ.184/2023  Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η διακήρυξη του έργου και η όλη διαγωνιστική διαδικασία κρίθηκαν νόμιμες ενώ περαιτέρω […]

today02/04/2023 45

0%