ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1 Result / Σελίδα 1 από 1

Φόντο
Παρατείνεται η ειδική διαχείριση της ΛΑΡΚΟ μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2024

Νέα

Παρατείνεται η ειδική διαχείριση της ΛΑΡΚΟ μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2024

Παρατείνεται η ειδική διαχείριση της ΛΑΡΚΟ μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διάθεση των στοιχείων της εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης παρατείνεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με τους εργαζόμενους της εταιρείας μέχρι το τέλος του 2023.  

today18/03/2023 21

0%