Δ.Δ. ΔΙΒΡΗΣ

1 Result / Σελίδα 1 από 1

Φόντο
Διακοπές ρεύματος αύριο στο Δ.Δ. Δίβρης

Νέα

Διακοπές ρεύματος αύριο στο Δ.Δ. Δίβρης

Λόγω εκτέλεσης εργασιών σε δίκτυο γραμμής Μέσης Τάσης θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στο Δ.Δ. Δίβρης. Συγκεκριμένα: Την Παρασκευή 24-2-2023, από ώρα 08:00 έως 15:00 στο Δ.Δ. Δίβρης ,στο τμήμα του δικτύου από την παράκαμψη της Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού προς Δίβρη, έως και το χωριό της Δίβρης. Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για τεχνικές εργασίες, μπορεί να υπάρξει μικρή μεταβολή στις ώρες διακοπής, δηλαδή να μειωθούν οι ώρες (το συνηθέστερο) ή αν προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες να γίνει μικρή υπέρβαση.

today23/02/2023 13

0%