ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

2 Αποτελέσματα / Σελίδα 1 από 1

Φόντο
Έγκριση χρηματοδότησης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για το έργο «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 16 οικισμών Δ΄ Λεκάνης Σπερχειού» προϋπολογισμού 14.085.00000€ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Νέα

Έγκριση χρηματοδότησης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για το έργο «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 16 οικισμών Δ΄ Λεκάνης Σπερχειού» προϋπολογισμού 14.085.000,00€ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/41432/339/18-04-2023) εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του εξαιρετικά σημαντικού για την περιοχή μας έργου, της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.:  «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Δ’ (κάτω των 2.000 κατοίκων) Λεκάνης Σπερχειού», προϋπολογισμού 14.085.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο αφορά επτά χιλιάδες (7.000) συμπολίτες μας που διαβιούν σε δεκαέξι (16) οικισμούς Δ’ προτεραιότητας, οι οποίοι δεν διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων και αποχετεύονται είτε σε απορροφητικούς βόθρους […]

today19/04/2023 14

Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός αποχέτευσης ακαθάρτων στον Άγιο Κωνσταντίνο

Νέα

Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός αποχέτευσης ακαθάρτων στον Άγιο Κωνσταντίνο

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» εντάχθηκε η Πράξη «ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & Ε.Ε.Λ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»» με Κωδικό ΟΠΣ 5062174 και συγκεκριμένα το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Καμένων Βούρλων», προϋπολογισμού 7.400.000 ευρώ, ο διαγωνισμός του οποίου είναι ήδη σε εξέλιξη. Η παρούσα εργολαβία […]

today04/04/2023 18

0%